پرداخت از طریق درگاه اینترنتی

در این روش کاربرمی تواند  به سهولت هزینه سفارش خود را با دارا بودن چند پارامتر پرداخت نماید. بدیهی است، این روش خرید

به منزله تایید سفارش خود بوده و کالا به صورت خودکاردر مرحله ارسال  قرارخواهد گرفت.

۲- شماره ۱۶ رقمی درج شده بر روی کارت

این شماره در روی کارت همه بانک ها، بر روی کارت درج شده است.

۲-رمز دوم یا رمز خرید اینترنتی

رمز خرید اینترنتی، با رمزی که شما هنگام استفاده از دستگاههای خود پرداز ATM وارد مینمائید متفاوت میباشد. در اکثر بانکها زمانی که کارت خود را تحویل می گیرید، رمز خرید اینترنتی ندارید. برای فعال کردن رمز خرید اینترنتی یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

در شعبه بانک خود در خواست رمز اینترنتی کنید و یا به یکی از دستگاههای خودپرداز بانک خود مراجعه کنید. کارت خود را وارد کنید و بخش عملیات رمز را انتخاب کنید. در بخش رمز دوم یا رمز اینترنتی، رمز خود را تعریف کنید

3- کد سه رقمی کارت یا CVV2

کد CVV2 به صورت یک عدد 3رقمی (و به ندرت 4رقمی) مانند شمارۀ 16رقمی که به صورت حک شده در یک طرف کارت قرار دارد می باشد

۴- تاریخ انقضاء

تاریخ حک شده روی کارت اعتباری می باشد.در غیر این صورت از عدد ۱۲ به جای ماه و عدد ۹۹ به جای سال استفاده نمایید.

لازم به ذکر است در این روش پرداخت شما در قرعه کشی هر هفته بروزکالاشرکت داده خواهید شد

پرداخت کارت به کارت

در این روش مشتریانی که تمایل به انتقال وجه از طریق سیستم کارت به کارت را دارند میتوانند مبلغ سفارش خود را به شماره کارت  قید شده انتقال داده و کد رهگیری و یا مرجع فیش واریزی خود را درقسمت پرداخت از طریق خود پرداز  سبد خرید خود در فروشگاه بروز کالا وارد نمایند

شماره کارت :

بانک قرض الحسنه مهر ایران ۶۰۶۳۷۳۱۰۹۱۲۱۸۳۲۲  بنام حامد خسرونیا

بدیهی است، این روش خرید به منزله تایید سفارش خود بوده و کالا به صورت خودکار در مرحله ارسال قرار خواهد گرفت.