معرفی مدیر عامل

مهندس حامد خسرو نیا

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی)

سمت: مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

برخی وظایف مدیر عامل : 

جهت ارتباط با مدیر عامل فرم تماس زیر را تکمیل نمایید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد